Timeplan

Tid:                 Uke 47: 16 – 19 november 2009

Sted:              Rom 231 Fredriks Holsts Hus

Kursledere:  Anne-Lise Middelthon og Anne Kveim Lie, Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie

 

Mandag 16 november

 

Tirsdag 17 november

Onsdag 18 november

Torsdag 19 november

 

09:00 – 12.00

Anne-Lise Middelthon

Harald Grimen

Hva slags kunnskap produseres gjennom kvalitative metoder.

 

Hvordan designe et kvalitativt forskningsopplegg

 

Presentasjon av deltagerne

09:00 – 11.00

Harald Grimen

Om tause former for kunnskap

 

 

 

 

 

11.15 – 15.00

Gruppeintervjuer

09.00 – 12.00

Anne-Lise Middelthon

Om å være deltager og observatør.

 

 

Praktisk øvelse

 

 

Oppsummering og erfaringer

09:00 – 12.00

Anne-Lise Middelthon

Analyse av kvalitativt material inklusive arbeid med identifisering og analyse av implisitte kulturelle forestillinger

 

LUNSJ

 

 

 

 

 

 

 

13.00-15.00

Anne-Lise Middelthon

Konversasjonsbaserte intervjuer

 

13:00 – 15.00

Fortsatt: konversasjonsbaserte intervjuer

 

 

 

13:00 – 15.00

Anne Kveim Lie

Historisering som metode.

Integrering av en historisk dimensjon i helse- og sykdomsforskning

 

Anne Kveim Lie

Anne-Lise Middelthon

Etiske temaer og dilemmaer i kvalitative forskningsopplegg.  Det tas utgangspunkt i deltagernes prosjekter

 

Gjennom hele kurset legges opp til at problemstillinger knyttet til deltakernes egen forskning inkluderes aktivt i diskusjonene.