Pensum/læringskrav

Anbefalt litteratur:  

Steinar Kvale and Svend Brinkman: InterViews. Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. Second Edition 2009 Sage   
(tidligere utgave finns også på norsk)

Joseph A. Maxwell: Qualitative Research Design. An interactive Approach. 
Sage 2013

Om fokusgrupper:
Bloor, Michael, Jane Frankland, Michelle Thomas, Kate Robson (2002) Focus groups in Social Research. Sage 
eller
Halkier, Bente (2006) Fokusgrupper. Samfunnslitteratur& Roskilde Universitetsforlag
eller
Rosaline barbour (2008)    Doing Focus Groups. Sage 

Judith Green & Nicki Thorogood: Qualitative Methods for Health Research. Sage 2009

Fangen, Katrine (2004) ’Kapittel 5 Gjennomføring’  i Deltagende observasjon. Fagbokforlaget 

Artikler:
Warren Carol A.B.  (2001) ”Qualitative interviewing” in Jaber f. Gubrium, James A Hostein (eds) Handbook of Interview Research, Context & Method.  Sage.

Atkinson, P. and Coffey, A. (2003): ”Revisiting the Relationship between Participant Observation and Interviews”, i J.F. Gubrium og J.A. Holstein (red): Postmodern Interviewing, London: Sage.
Kopi vedlagt
 

Publisert 21. sep. 2015 11:30 - Sist endret 21. sep. 2015 11:30