Undervisningsplan

OBS! Kurset vil høsten 2011 holdes på norsk

ONSDAG 09.11

Sted: Montebello, møterom 4.de etasje K-bygg

kl.09.00-10.30 Prinsippene for FCM-Fluorescence/lysspredning (Stokke)

Kaffepause

kl.10.45-11.30 Mer om flowcytometere (Stokke)

kl.11.30-12.15 Histogrammer, cytogrammer og databehandling (Stokke)

kl.12.15-13.00 Lunch

kl.13.00-13.45 Diverse applikasjoner av FCM (Stokke)

Kaffepause

kl.14.00-16.00 FCM software/Bryte (Stokke)

kl.14.00-16.00 Demo flowcytometer: FacsVantage og LSRII (Landsverk, Dale Rein)

TORSDAG 10.11

Sted: NB! I kursrom i 9.de etasje i selve hospitalet, bak kantinen

kl.09.00-10.15 Cellesyklus/Analyse av DNA-histogram/ploidi/BrdU (Stokke)

Kaffepause

kl.10.30-11.00 DNA farging (Stokke)

kl.11.00-12.15 Lab (DNA-histogram-analyse, Stokke, Landsverk)

kl.12.15-13.00 Lunch

kl.13.00-13.30 Immunfluorescens I (Stokke)

kl.13.30-14.00 Sortering (Stokke)

Kaffepause

kl.14.15-16.00 Lab (Leukocyttklassifikasjon/analyse, Stokke, Landsverk)

FREDAG 11.11

Sted: Møterom 4.de etasje K-bygg

kl.09.00-09.45 Immunfluorescens II (Stokke)

Kaffepause

kl.10.00-10.45 Signaltransduksjon ved flow cytometri (Myklebust)

kl.1045-11.45 Apoptose (Stokke)

kl.11.45- 1245 Lunch

kl.12.45-13.45 Multiparameter flow cytometri og kompensasjon (Rasmussen)

kl.13.45 - 14.30 Presentasjon av data (Landsverk)

kl.14.30-16.00 Skriftlig prøve (Stokke/Landsverk)

Publisert 15. sep. 2011 11:23 - Sist endret 15. sep. 2011 11:40