MF9170 – Flowcytometri i medisinsk forskning og diagnostikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette er et basalt kurs i flowcytometri for brukere som ønsker en bedre forståelse av metoden. Det foreleses om prinsipper og applikasjoner.

Hva lærer du?

Etter emnet skal deltagerne forstå hvordan et flow cytometer fungerer, og hvilke parametere det er viktig å ta hensyn til for å utnytte instrumentet optimalt. De skal også ha fått innsikt i noen vanlige fargingsprosedyrer, og skjønne hvordan de skal planlegge forsøk på egen hånd.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater ved Universitetet i Oslo vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 16 deltakere til emnet.

Søkere som har studierett ved UiO:
Ph.d.-kandidater ved UiO søker opptak til emnet i StudentWeb

Søkere som ikke har studierett ved UiO:
Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Eksterne søkere bør søke om studierett 3 uker før søknadsfristen til dette emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Basal kunnskap om cellebiologi er påkrevet

Undervisning

Emnet er organisert som heldagsundervisning over 3 dager og inkluderer forelesninger og gruppeøvelser.

Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

1,5 time kursprøve på kursets siste dag vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Dette vil ikke være en multiple choice test.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

3

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Påmelding

Hvordan søke opptak

Påmeldingsstype

Søknad - svar på søknad

 

Høst 2020

23.9. - 25.9.

Søknadsperiode

18.6. - 25.8.2020

Det tas forbehold om at det kan komme endringer på grunn av COVID-19

 

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Vår: Engelsk

Høst: Norsk