Dette emnet er nedlagt

MF9190 – Innføring i SPSS for Windows

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet for emnet er å gi deltagerne en innføring i programpakken SPSS for Windows.

Hva lærer du?

Deltagerne vil bli gjort kjent med de basale funksjonene i SPSS, som f. eks. å legge inn data direkte i programmet eller via import fra eksterne datafiler. En del grunnleggende statistiske analyser gjennomgås. Disse omfatter blant annet deskriptive analyser, tabell¬analyse, varians¬analyse, regresjons¬analyse og ikke-parametriske metoder. Deltakerne skal også lære å bearbeide data gjennom omkoding og endring av variabler. I kurset vektlegges presentasjon av gode arbeidsrutiner som deltakerne vil ha nytte av i egen forskning. Den relevante statistiske teorien blir kortfattet gjennomgått, men det er en stor fordel om deltagerne på forhånd har gjennomført innføringskurset i statistikk.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater ved UiO og studenter ved Forskerlinjen i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Eksterne søkere vil få opptak ved ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en stor fordel om deltagerne på forhånd har gjennomført innføringskurset i statistikk. Emnet forutsetter at deltakerne har grunnleggende kunnskaper i bruk av PC med Windows.

Undervisning

Emnet er organisert som et fire dagers kveldskurs, og foregår fullt og helt på pc-stue.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

1

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk