Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 22. november kl. 14:00

Innleveringsfrist: 13. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 11:14