MF9240 – Litteratursøk og personlige referansedatabaser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Kurset gir en innføring i systematisk litteratursøk og bruk av EndNote. Oppbygging av søkestrategi og valg av database. Søking i Medline, Cochrane Library og ISI Web of Science gjennomgås spesielt. Praktiske øvelser.

Praktisk bruk av EndNote for oppbygging av personlige databaser og som et effektivtpubliseringshjelpemiddel. Nedlasting av referanser fra Medline/PubMed, ISI WoS, Internett og andre kilder.

Generering av manuskript og bibliografi for publisering – i Vancouver, APA, Harvard eller andre bibliografiske format. Praktiske øvelser.

Hva lærer du?

Etter kurset skal deltagerne kjenne til prinsipper for systematisk litteratursøk, og kunne planlegge og gjennomføre effektive søk, eksemplifisert ved Medline, Cochrane Library og ISI Web of Science. Deltagerne skal kunne bruke EndNote som et verktøy for arkivering, gjenfinning og formattering av litteratur-referanser.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet.
Det tas opp 24 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Emnet undervises over 1 dag fra kl. 9.00 til 16.00:

Kursene holdes på norsk

 

Kurslitteratur:
Haraldstad AMB, Christophersen E. Litteratursøk og personlige referansedatabaser. I: Laake P, Olsen B, Benestad H, red. Forskning i medisin og biofag. 2. utg. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008: 147-86.

På Medisinsk biblioteks ressurssider for EndNote  er det veiledning og en del annen informasjon om bruken av programmet tilgjengelig. For å få best mulig utbytte av kurset, anbefaler vi at man ser på dette på forhånd.

Emnet undervises også på engelsk:
MF9240E Literature search and personal reference databases

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å få godkjent emnet. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Det gis ikke eksamen til emnet, men det kreves deltagelse på hele kurset. Oppmøte vil bli registrert.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng
1
Nivå
Ph.d.
Undervisning
Vår og høst

Undervises ikke våren 2016

Eksamen
Vår og høst
Undervisningsspråk
Norsk