Dette emnet er nedlagt

MF9520 Oppfølgingskurs kvalitativ metode 26. - 27 april 2010

Kursledere: Anne-Lise Middelthon og Anne Kveim Lie, Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Sted:             Fredrik Holst Hus, Ullevål Terrasse. Ved Ullevål Universitetssykehus, Kirkeveien 166

 

Mandag 26 april

 

Tirsdag 27 april

 

09.00 – 12.00

Tema: tilnærmingsmåter i kvalitativ intervjuing.

 

09.00 – 12.00

Tema: analyse av empirisk materiale

12.00 - 12.30 Lunsj

12.00 – 12.30 Lunsj

12.30 – 15.15

Tema: tilnærmingsmåter i kvalitativ intervjuing.

 

12.30 – 15.15

Tema: arbeid med historisering og etiske utfordringer

Gjennom begge dagene legges det opp til at problemstillinger knyttet til deltagernes egen forskning inkluderes aktivt i diskusjonene.