Dette emnet er nedlagt

Semesterside for ERN1020 - Vår 2014

Alle beskjeder og oppdatert timeplan finner dere i Mine studier.

Tekniske feilmeldinger angående Mine studier kan rettes til portal-feil@usit.uio.no

Fakultetet krever at alle studenter holder seg oppdatert ved å sjekke portalen hver dag.

22. jan. 2014 10:32