Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 28. mai kl. 09:00 (1 timer 30 minutter).

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Merk at eksamen varer til kl.1035! Det er to separate eksamensoppgaver, en caseoppgave og en MCQ.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2022 04:50