Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Humanforsøk: Planlegging, gjennomføring og formidling. Etter å ha gjennomgått emnet skal studentene kunne planlegge og gjennomføre humanforsøk, og utforme vitenskapelige og populærvitenskapelige rapporter fra ernæringsforskning. Se også mer informasjon om emnet og emneansvarlig Rune Blomhoffs arbeid her

Hva lærer du?

I samarbeide med veileder skal studentene formulere og avgrense en problemstilling for et felles humanforsøk. Tema for humanforsøket tas fra et tidsaktuelt tema og vil variere fra semester til semester. Studentene skal planlegge og gjennomføre forsøket, og bearbeide data. Det vil bli lagt vekt på statistiske metoder.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERN2110 – Kosthold, samfunn og ernæringsepidemiologi (nedlagt)

ERN3210

ERN3220

Undervisning

Undervisningen vil ta utgangspunkt i et praktisk humanforsøk som studentene planlegger og gjennomfører, og vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid og utarbeidelse av skriftlige rapporter. Deltagelse i gruppearbeid og innlevering av skriftlige rapporter vil være obligatorisk. . Studentene skal også skrive en felles rapport for forsøket. Det vil i tillegg bli gitt undervisning som fokuserer på hvordan kunnskapen innen ernæring kan formidles i rapporter, vitenskapelige og populærvitenskapelig artikler, og overfor massemedia. Det vil spesielt bli tatt utgangspunkt i problemstillinger knyttet til humanforsøket som utføres.

Eksamen

Skriftlig eksamen avholdes hvert semester. Som karakter gis bestått/ikke bestått.

Fakta om emnet

Studiepoeng

12

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk