Dette emnet er nedlagt

ERN4260 – Studieretningsemne i klinisk ernæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

  • Generell del

Sykehusets organisasjon og administrasjon. Kliniske ernæringsfysiologers ansvar og oppgaver, alene og i samspill med andre yrkesgrupper. Etikk og taushetsplikt. Evaluering av ernæringsstatus. Teori, metoder, kliniske tegn på ernæringsmangler, tolkning av resultater og tiltak. Kommunikasjon og formidling. Innhenting av informasjon om kliniske ernæringsproblemer (kostanamnese og andre intervjuer). Kostveiledning til pasienter og kommunikasjon med andre yrkesgrupper.

  • Undervisning knyttet til utvalgte sykdomstilstander

Undervisningen vil omfatte sykdommenes patogenese, og hovedpunkter innenfor diagnostikk og behandling med hovedvekt på klinisk ernæringsfysiologs rolle. Etiske avveininger og psykologiske aspekter ved kostintervensjon tas opp ved hver tilstand. Forebyggende arbeid vil også bli trukket inn der dette er naturlig. Følgende sykdomstilstander vil bli behandlet: Diabetes, overvekt/insulinresistens, hyperlipidemi og kardiovaskulære sykdommer, gastrointestinale sykdommer, underernæring og ernæringsproblemer hos eldre .

Hva lærer du?

Etter endt emne skal studentene kunne redegjøre for hvorledes sykdom kan påvirke ernæringsstatus samt kliniske tegn på ernæringsmangler og tiltak for forbedring av disse. De skal videre kunne gjøre rede for patogenese og hovedpunkter innen diagnostikk, forebygging og behandling, med vekt på kostbehandlingen av de omtalte sykdommer

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ERN3210

ERN3220

Undervisning

Forelesninger, PBL-grupper, kostregistreringer og rapporter. Deltakelse i PBL-grupper , kostregistreringer og rapporter er obligatorisk.

Eksamen

Skriftlig eksamen. Det vil bli gitt bokstavkarakterer

Fakta om emnet

Studiepoeng

12

Undervisning

Hver høst

NB! ERN4260 avholdes for siste gang høsten 2004

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk