Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og praktisk-klinisk eksamen.

Samfunnsodontologi

Utlevering av oppgaven: 16. mars kl. 09:00

Innleveringsfrist: 16. mars kl. 11:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Pedodonti

Utlevering av oppgaven: 11. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 11. mai kl. 13:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kjeveortopedi

Utlevering av oppgaven: 25. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 25. mai kl. 11:00

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Praktisk-klinisk eksamen, ukjent pasient

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. des. 2021 19:30