Undervisningsformer i 6. semester

Læring av teori baseres på problembasert læring, seminarer og noen forelesninger. Læring av praktiske ferdigheter skjer på klinikken ved kurs og demonstrasjoner, individuell trening på fantom eller individuell veiledning ved pasientbehandling. Ekstra trening i preparasjonsteknikk, scaling og periodontal kirurgi vil kunne gjennomføres med fantomhoder på klinikken, eller ved at studenten arbeider en økt (propedevtisk kurssal) før denne fortsetter med klinisk arbeid på pasient.

Kursene er obligatoriske da disse inneholder essensiell opplæring for pasientbehandlingen.

Reglementet for PBL-undervisning kan du se her.