Emner innen sosiologi og samfunnsgeografi (nedlagte)

Viser 1–114 av 114 emner
Emne Studiepoeng
DEVG312 – Development Theory Course (30 studiepoeng) 30
DEVG342 – Self-selected theme (30 studiepoeng) 30
DEVG4020 – Literature and writing seminar (10 studiepoeng) 10
DEVG4040 – Individual Reading List (10 studiepoeng) 10
HGO4403 – Political geographies of work (10 studiepoeng) 10
SGO1001S – Innføring i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO1002 – Innføring i Samfunnsgeografi II (10 studiepoeng) 10
SGO2300 – Industri og miljø (10 studiepoeng) 10
SGO2301 – Environment and society (10 studiepoeng) 10
SGO2600 – Migration, Transnationalism and Development (10 studiepoeng) 10
SGO3100 – By- og regional utvikling (20 studiepoeng) 20
SGO3400 – Utviklingsgeografi (20 studiepoeng) 20
SGO4000 – Faghistorie og vitenskapsteori - tilbudt siste gang høsten 2007 (10 studiepoeng) 10
SGO4001 – Faghistorie og forskningsdesign (15 studiepoeng) 15
SGO4010 – Qualitative method (10 studiepoeng) 10
SGO4011 – Tenkning og metodologi i samfunnsgeografi (10 studiepoeng) 10
SGO4012 – Bygeografi (15 studiepoeng) 15
SGO4014 – Politisk geografi (15 studiepoeng) 15
SGO4015 – Development Theory (15 studiepoeng) 15
SGO4016 – Økonomisk geografi (15 studiepoeng) 15
SGO4030 – Geographical Information Systems (10 studiepoeng) 10
SGO4040 – Særpensum (10 studiepoeng) 10
SGO4201 – Urbanisme - byens strukturer og strømninger (10 studiepoeng) 10
SGO4202 – Urbanisme - bypolitikk og byplanlegging (10 studiepoeng) 10
SGO4301 – Global Environmental Change (10 studiepoeng) 10
SGO4401 – Democratization and civil society in developing countries (10 studiepoeng) 10
SGO4402 – Politisk geografi: Forskningstema og forskningsdesign (10 studiepoeng) 10
SGO4403 – Political geographies of work (10 studiepoeng) 10
SGO4501 – Development (10 studiepoeng) 10
SGO4502 – Development Theory Course 2 (10 studiepoeng) 10
SGO4601 – Economic geography: Institutions, evolution and sustainability transitions (10 studiepoeng) 10
SGO4602 – Økonomisk geografi: forskningstema (10 studiepoeng) 10
SGO4603 – Innovasjon i rurale områder (10 studiepoeng) 10
SGO4604 – Work and workers of the global Work-Place (10 studiepoeng) 10
SGO4605 – En verdensøkonomi i endring: kjeder og nettverk (10 studiepoeng) 10
SGO4910 – Kvalitativ metode (15 studiepoeng) 15
SGO4930 – Geografiske informasjonssystemer (5 studiepoeng) 5
SGO4940 – Geographic Information Systems (Master level course) (10 studiepoeng) 10
SGO9003 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SGO9010 – Quantitative Methods and Spatial Analysis for Geographers (6 studiepoeng) 6
SGO9202 – Political Geographies of Citizenship (6 studiepoeng) 6
SGO9203 – The politics of human mobility (6 studiepoeng) 6
SGO9204 – History of Geographical Thought and Philosophy (6 studiepoeng) 6
SGO9205 – Urban Transformations (6 studiepoeng) 6
SOS2103 – Ulikhet i utdanning og arbeidsmarked (10 studiepoeng) 10
SOS2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
SOS2202 – Vitenskap og teknologi i organisasjon og samfunn (10 studiepoeng) 10
SOS2401 – Den sosiale kroppen (10 studiepoeng) 10
SOS2403 – Likestilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SOS2800 – Flukt, migrasjon og flerkulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
SOS3002 – Bacheloroppgave: Utilsiktede konsekvenser i samfunn og samfunnsvitenskap (20 studiepoeng) 20
SOS3103 – Bacheloroppgave: Ulikhet i utdanning og arbeidsmarked (20 studiepoeng) 20
SOS3200 – Bacheloroppgave: Organisasjon, ledelse og arbeid (20 studiepoeng) 20
SOS3201 – Bacheloroppgave: Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (20 studiepoeng) 20
SOS3202 – Bacheloroppgave: Kunnskapsorganisasjoner (20 studiepoeng) 20
SOS3300 – Bacheloroppgave: Marginalisering, kriminalitet og rusmiddelmisbruk (20 studiepoeng) 20
SOS3302 – Bacheloroppgave: Sosiologi om sykdom og funksjonshemming (20 studiepoeng) 20
SOS3400 – Bacheloroppgave: Nære relasjoner gjennom livsløpet (20 studiepoeng) 20
SOS3403 – Bacheloroppgave: Likestilling i et samfunnsvitenskapelig perspektiv (20 studiepoeng) 20
SOS3500 – Bacheloroppgave: Kulturanalyse, diskurs og semiotikk (20 studiepoeng) 20
SOS3501 – Bacheloroppgave: Generasjon, ungdomskulturer, livsløp og livsstil (20 studiepoeng) 20
SOS3502 – Bacheloroppgave: Urbanitet (20 studiepoeng) 20
SOS3590 – Trender og trendanalyse (10 studiepoeng) 10
SOS3600 – Bacheloroppgave: Velferdsstat, medborgerskap, etniske relasjoner (20 studiepoeng) 20
SOS3601 – Bacheloroppgave: Flukt, migrasjon og flerkulturelle problemstillinger (20 studiepoeng) 20
SOS3602 – Bacheloressay: Scandinavian welfare states: Family, work and gender (20 studiepoeng) 20
SOS4000 – Sosiologisk teori (20 studiepoeng) 20
SOS4002 – Bourdieu, Foucault, Habermas og kjønn (10 studiepoeng) 10
SOS4003 – Bourdieu - bidrag og debatt (10 studiepoeng) 10
SOS4004 – Analytisk sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4005 – Utilsiktede konsekvenser (10 studiepoeng) 10
SOS4006 – Kulturell motstand - trassens sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4011 – Teorifordypning i sosiologi (10 studiepoeng) 10
SOS4012 – Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi (10 studiepoeng) 10
SOS4015 – Teoretiske perspektiver i kulturstudier (10 studiepoeng) 10
SOS4091 – Masteroppgave i sosiologi (30 studiepoeng) 30
SOS4101 – Migrasjon og etniske relasjoner (10 studiepoeng) 10
SOS4300 – Marginalisering, sykdom og kriminalitet (10 studiepoeng) 10
SOS4302 – Sosiologi om sykdom, medisin og helsetjeneste (10 studiepoeng) 10
SOS4400 – Nære relasjoner i endring (10 studiepoeng) 10
SOS4401 – Culture, Gender and Sexuality (10 studiepoeng) 10
SOS4500 – Kultur (10 studiepoeng) 10
SOS4600 – Velferdsstat, medborgerskap og etniske relasjoner (10 studiepoeng) 10
SOS4700 – Teknologi og vitenskap i samfunn og medier (10 studiepoeng) 10
SOS4800 – Globalisation, migration and religion (10 studiepoeng) 10
SOS4901 – Scandinavian Labour Markets and Labour Relations (10 studiepoeng) 10
SOS4902 – The Scandinavian welfare state model (10 studiepoeng) 10
SOS4903 – Family structure and social change (10 studiepoeng) 10
SOS4904 – Family, work and welfare in late modernity (10 studiepoeng) 10
SOS9003 – Avhandlingsseminar: Midtveisevaluering (2 studiepoeng) 2
SOS9018 – Agent-based Modeling in the Social Sciences (5 studiepoeng) 5
SOS9019 – Research Designs for Causal Inference (6 studiepoeng) 6
SOS9023 – Macro-qualitative comparisons and varieties of capitalism. Historical and present cases in Scandinavia, Europe and Asia (6 studiepoeng) 6
SOS9024 – Tekster i felt. Analyser av transkriberte intervju og andre tekster. (6 studiepoeng) 6
SOS9025/SOS9025B – Sequence analysis (5 studiepoeng) 5
SOS9026 – Experimental Research Designs in the Social Sciences (6 studiepoeng) 6
SOS9027 – Samtalemetodologi. Fokusgrupper og individuelle intervju (6 studiepoeng) 6
SOS9028 – Data visualization (6 studiepoeng) 6
SOS9029 – Spatial Data Analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9215 – Introduction to event history analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9222 – Narrative Analysis in the Social Sciences (6 studiepoeng) 6
SOS9223 – Understanding families: Theory and Research (6 studiepoeng) 6
SOS9224 – Transnational networks and migration processes (6 studiepoeng) 6
SOS9225 – Teoriutvikling i kvalitativ forskning (6 studiepoeng) 6
SOS9227 – Social Network Analysis (6 studiepoeng) 6
SOS9228 – Velferdsstat, arbeid og helse (6 studiepoeng) 6
SOS9229 – Genetic Connections - From Family Life to Global Industry (6 studiepoeng) 6
SOS9231/SOS9231B – Critical Discourse Analysis, Deliberative Democracy and Rhetorical Citizenship (6 studiepoeng) 6
SOS9232 – Residental Segregation: Measurement and Mechanisms (6 studiepoeng) 6
SOS9233 – New Directions in Research on Social Class (6 studiepoeng) 6
SOSGEO2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
SOSGEO2301 – Environment and society (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4301 – Global environmental change (10 studiepoeng) 10
SOSGEO4604 – Work and workers. Global perspectives (10 studiepoeng) 10