Beskjeder

Publisert 16. nov. 2006 08:41

Forelesningen torsdag 16. november er avlyst på grunn av sykdom

Publisert 10. nov. 2006 12:20

Viktig beskjed om pensum: Kapittelnummereringen er ulik i de to utgavene av Tim Halls bok "Urban Geography". I 2001-utgaven, som står oppført i pensumlista, er følgende kapitler pensum: 1, 3, 4, 6 og 9. I 2006-utgaven, som nå selges på Akademika, er følgende kapitler pensum: 2, 4, 7 og 9. Det er sendt ut en e-post til alle kursdeltakere med mer informasjon om dette.

Publisert 8. nov. 2006 00:53

filmseminaret onsdag 8. november kl. 08.15 vises filmen "Peace, propaganda and the promised land", som en innledning til forelesningene i politisk geografi. Etterpå blir det som vanlig gruppediskusjon (se den detaljerte studieplanen).

Publisert 1. nov. 2006 13:34

Masterpresentasjon: Torsdag 9. november kl.11:15 - 12:00 i aud. 2 i ES-hus er det presentasjon av masterprogrammet i samfunnsgeografi.

Publisert 23. okt. 2006 20:16

filmseminaret onsdag 25.10 (kl. 08.15) vises filmen "Tanker om byen". Filmen vises i auditorium 2 (Eilert Sundts hus, A-blokka) og er en innledning til forelesningene om de sosiale, kulturelle, økonomiske og romlige sidene ved byers utvikling. Det framgår av den detaljerte studieplanen hvor de etterfølgende gruppediskusjonene vil foregå.

Publisert 9. okt. 2006 14:02

Onsdag 11.10 kl. 08.15 er det igjen klart for filmseminar. Temaet er de økonomiske og sosiale utfordringene gamle industribyer står overfor. Det vises to korte filmer, om Liverpool og Randstadt, under en felles tittel: "The Transforming Industrial Heartland". Filmene vises i auditorium 2 (Eilert Sundts hus). Se den detaljerte studieplanen for informasjon om hvor den etterfølgende gruppediskusjonen vil foregår.

Publisert 19. sep. 2006 11:04

Vi minner om filmseminaret onsdag 20.9 kl. 10.15, der filmen "Globalization tapes" vises. Den detaljerte studieplanen gir mer informasjon.

Publisert 6. sep. 2006 10:13

FILMSEMINAR: Den første filmen vises onsdag 20. september kl. 10.15 i aud. 2 Eilert Sundts hus. Etter filmen blir man delt inn i seminargrupper med diskusjon frem til kl. 12.00. Se i studentweb hvilken gruppe du er plassert i.

Publisert 24. aug. 2006 16:51

Forelesningsnotater fra forelesningen den 24.august er lagt ut på Classfronter, i klasserommet til SGO1001 (fellesrom), i mappen "undervisning".

Publisert 16. aug. 2006 00:36

Første forelesning holdes torsdag 24. august, kl. 12.15-14.00 i auditorium 1, Eilert Sundts hus, A-blokka. Det framgår av den detaljerte studieplanen (på emnets nettside) hva som er tema og relevant pensumlitteratur. Dessuten vil det bli gitt informasjon om emnet og undervisningen.