Viktig beskjed om pensum: Kapittelnummereringen …

Viktig beskjed om pensum: Kapittelnummereringen er ulik i de to utgavene av Tim Halls bok "Urban Geography". I 2001-utgaven, som står oppført i pensumlista, er følgende kapitler pensum: 1, 3, 4, 6 og 9. I 2006-utgaven, som nå selges på Akademika, er følgende kapitler pensum: 2, 4, 7 og 9. Det er sendt ut en e-post til alle kursdeltakere med mer informasjon om dette.

Publisert 10. nov. 2006 12:20 - Sist endret 16. nov. 2006 08:43