Pensum/læringskrav

* betyr at artikkelen finnes i artikkelsamling som selges på Kopiutsalget, Gnist Akademika:

* Bukve, T., Onsager, K. og Selstad, T. (2004): "Regionbegrepet" i K. Onsager og T. Selstad (red.): Regioner i utakt. Tapir akademisk forlag, Trondheim, s. 19-33. 15 sider.

Daniels, P., Bradshaw, M., Shaw, D. og Sidaway, J. (2005): An introduction to Human Geography. Issues for the 21st Century. Andre utgave. Prentice Hall, London, følgende kapitler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 og 20, samt “Conclusions”. 388 sider.

Hall, T. (2001): Urban geography. Taylor & Francis, London, Følgende kapitler: 1, 3, 4, 6 og 9. 99 sider.

Holloway, L. og Hubbard, P. (2001): People and Place: The Extraordinary Geographies of Everyday Life. Prentice Hall, London, følgende kapitler: 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 9. 175 sider.

* Kjelstadli, K. (1996): Den delte byen. Sosiogeografiens historie i Oslo. Plan, nr. 3, s. 5-12. 8 sider.

* Røe, P. G. (2002): "Sosiokulturelle stedsanalyser – et supplement til de tradisjonelle stedsanalysene." Plan, nr. 4-5,s. 76-81. 6 sider.

* Selstad, T. (1999): "Planleggingens århundre – et kort århundre." Plan, nr. 5/6, s. 2-15. 14 sider.

Til sammen 705 sider.

NB: En del gamle kompendier selges til redusert pris , kun to artikler i denne som ikke er med på høstens pensum.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 25. apr. 2006 00:49 - Sist endret 20. juni 2006 18:44