SGO1001 - Pensum/læringskrav

* betyr at artikkelen finnes i kompendium som selges på Kopiutsalget,Akademika

@ betyr at artikkelen er tilgjengelig på nett

Bøker:

Daniels, P., M. Bradshaw, D. Shaw & J. Sidaway (2012): An Introduction to Human Geography. Prentice Hall, London. Fjerde utgave. Kap. 2-7, 11, 13-19, 21, 23. 280s.

Hall, T. (2012): Urban geography. Taylor & Francis, London. Kap. 1, 3-4, 6-9, 11-13. 228s.

 

Kompendium og e-lenker:

*Bridge, G. & P. Le Billon. Oil. Polity Press, Hoboken. 125-152. 27s.

*Bråtå, H.O. og Lerfald, M. 2011. G 35 i et innovasjonsperspektiv. I Sæther, B. og Haugum, M. (red.). Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder. Tapir Akademisk forlag, Trondheim. 121-136. 15s.

@Jensen, L. C. 2010. 'Norsk oljeboring for å hjelpe miljøet: Diskurskooptering som nytt analytisk begrep' ('Norwegian Oil Drilling to Help the Environment: Introducing "Discourse Cooptation" as a New Analytical Term'). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Vol 26, No 3. 185-203. 18s. Tilgjengelig på nett

@Kanbur, R. and A. Sumner. 2012. Poor countries or poor people? Development assistance and the new geography of global poverty. Journal of International Development 24. 686-695. DOI: 10.1002/jid.2861. 9s. Tilgjengelig på nett

*Kjelstadli, K. (1996): "Den delte byen. Sosiogeografiens historie i Oslo". Plan, nr. 3. 5-12. 8 sider.

*Lawson, V. 2007. Chapter 1: Development as situated knowledge. In: Making Development Geography. Human Geography in the Making series. Routledge. 30s.

*Røe, P. G. (2010): ”Hvordan forstå et sted? Om en sosiokulturell stedsanalyse.” I Album et al (red). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget, Oslo. 303-319. 18 sider.

*Stokke, K. and Lier, D.C. 2009. Contesting Neoliberalism. Spaces of Democracy and Post-Apartheid Social Movements in South Africa. I T. Drobík and M. Šumberová (Eds.). Chapters of Modern Human Geographical Thought. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholar Publishing. 20s.

*Sæther, B. (2008). Landbruksbasert næringsmiddelindustri - en distriktsnæring under press. I A. Isaksen, A. Karlsen & B. Sæther (red.). Innovasjoner i norske næringer - et geografisk perspektiv. Fagbokforlaget, Bergen. 144-160. 16 s.

@Vatne, E. (2007): Regional fordeling av sysselsetting i norsk petroleumsrelatert leverandørindustri. Arbeidsnotat nr. 22/07. SNF-prosjekt nr. 2455, Lokalisering av petrorettet næringsliv. 24s. Tilgjengelig på nett

*Yanz, L. & B. Jeffcott. 2006. The impact of full-package production on Mexico’s Blue Jean Capital. I Hale, A. & J. Wills (Eds) Threads of Labour. Blackwell, Malden. 160-186. 25s.

 

 

Tilsammen ca 718s.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

 

Publisert 24. mai 2013 09:31