SGO1001 - Pensum/læringskrav

* betyr at artikkelen finnes i kompendium

@ betyr at artikkelen er tilgjengelig på nett

Bøker:

Jordhus-Lier, D. og K. Stokke (red.) (2017). Samfunnsgeografi: En innføring, Cappelen Damm Akademisk, Oslo. 350s. Denne boka er tilgjengelig via https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/14

Kompendium:

*Castree, N. (2003). Place: connections and boundaries in an interdependent world. I Clifford, N., Holloway, S., Rice, S. P., & Valentine, G. (Eds.), Key concepts in geography. SAGE Publications Ltd.: 153 - 172. 21 s.

*Herod, A. (2003). Scale: The Local and the Global. I Clifford, N., Holloway, S., Rice, S. P., & Valentine, G. (Eds.), Key concepts in geography. SAGE Publications Ltd.: 217-235. 19 s.

*Kjelstadli, K. (1996): "Den delte byen. Sosiogeografiens historie i Oslo". Plan, nr. 3. 5-12. 8 s.

*Røe, P. G. (2010): ”Hvordan forstå et sted? Om en sosiokulturell stedsanalyse.” I Album et al (red). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget, Oslo. 303-320. 19 s.

Til sammen ca 470 sider

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 27. mai 2019 10:29 - Sist endret 27. mai 2019 10:29