Semesterside for SGO1001 - Vår 2006

Studenter som ønsker å klage på sensur kan be om å få en begrunnelse først. Dette må skje innen en uke etter sensur er gjort kjent. I særskilte tilfeller (sykdom og lignende) kan fristen strekkes til maksimalt tre uker etter sensur er kunngjort. Send da en mail til brita.langeid@sosiologi.uio.no, der du opplyser om hvilket emne det er snakk om, ditt kandidatnummer, karakter og hvilken mailadresse du kan nås på. Det vil bli opplyst per mail når og hvordan (skriftlig eller muntlig, sensor avgjør) begrunnelsen vil bli gitt.

30. mai 2006 12:02

Forelesningsnotater fra eksamensseminaret, med praktiske råd til skriving av eksamen, er lagt ut på Classfronter. Som nevnt på eksamensseminaret, vil oppgavesettet bestå av 9 oppgaver, men bare 7 av dem skal besvares. I notatet med øvingsoppgavene, som ble lagt ut før eksamensseminaret, stod det beklageligvis at 8 av 10 oppgaver skulle besvares, det er altså feil.

19. mai 2006 12:57

Oppgavene som gjennomgås på eksamensseminaret mandag 15.5, er lagt ut på Classfronter (SGO1001 - forelesninger). Det oppfordres til å forsøke å besvare disse "tenkte" eksamensoppgavene.

11. mai 2006 19:55