Beskjeder

Publisert 10. mai 2007 01:57

Jeg minner om eksamensseminaret fredag 11. mai, der jeg vil gi noen råd og svare på spørsmål når det gjelder eksamen. Dessuten vil jeg gjennomgå oppgave 2, 3 og muligens 7 fra eksamen i januar i år. For mer informasjon, se utsendt e-post.

Publisert 26. apr. 2007 17:12

Som det framgår av den detaljerte studieplanen, blir det ingen forelesning i morgen. Neste forelesning blir fredag 4. mai.

Publisert 16. mars 2007 14:23

Tirsdag 20.3, kl. 10.15 i aud. 1, blir det igjen filmseminar. Da vises TV-programmet "Tanker om byen". Per Gunnar Røe holder en kort innledning, der han blant annet vil knytte filmens innhold til faget og pensumlitteraturen. Etterpå blir det som vanlig gruppediskusjon (se den detaljerte studieplanen).

Publisert 28. feb. 2007 13:57

Endring i undervisningsplanen: På filmseminaret den 6.3 vises Brennpunkt-programmet "Utflagging av norsk industri" og ikke den tidligere annonserte filmen om Liverpool og Randstad.

Publisert 7. feb. 2007 09:16

Norsk Geografisk Selskap møte torsdag 15. februar kl. 19.00 Harriet Holters hus. Tema er sosiokulturelle stedsanalyser.

Publisert 30. jan. 2007 11:36

Semesterstartfest torsdag 1. feb, kl 19.00 på RF-kjelleren (Vilhelm Bjerknes hus)

Publisert 29. jan. 2007 10:45

Allmøte: Onsdag 31. januar kl. 14:15 seminarrom 140 Harriet Holters hus.

Publisert 11. jan. 2007 22:12

Første forelesning holdes fredag 19. januar, kl. 10.15-12.00, i auditorium 1, Eilert Sundts hus, A-blokka. Temaet er samfunnsgeografiske perspektiver og begreper, og relevant litteratur er kapittel 1 og 2 i Holloway og Hubbard (2001). Dessuten vil det bli gitt informasjon om emnet og undervisningen.