Beskjeder

Publisert 25. jan. 2011 16:22

Det blir holdt fem filmeseminarer i løpet av våren, fire av de oppsatte datoene vil dermed utgå. Alle møter i auditoriet både til intorduksjonsseminar og filmseminar.

Det er ikke påmelding til seminarene.

Undervisningsplanen blir oppdatert så snart datoene er endelig fastsatt.