Pensum/læringskrav

* betyr at artikkelen finnes i kompendium som selges på Kopiutsalget, Gnist Akademika

Cresswell, T. (2004): Place – a short introduction. Blackwell, Malden, følgende kapitler: 1, 2, 3 og 4. 123 sider.

Daniels, P., Bradshaw, M., Shaw, D. og Sidaway, J. (2008): An introduction to Human Geography. Issues for the 21st Century. Tredje utgave. Prentice Hall, London, følgende kapitler: Introduction, kap. 1-8, 11 og kap. 13-21. 389 sider.

Hall, T. (2006): Urban geography. Taylor & Francis, London, Følgende kapitler: 2, 4, 7 og 9. 95 sider.

*Kjelstadli, K. (1996): "Den delte byen. Sosiogeografiens historie i Oslo". Plan, nr. 3, s. 5-12. 8 sider.

*Lysgård, H. K. (2004): "Region i forskning, politikk og hverdagsliv". I: Berg, N. G. et al (red.) Mennesker, steder og regional utvikling. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, s. 27-38. 12 sider.

*Onsager, K. (2004): "Østfolds småbyregioner i omstilling - mellom egenbasert, Oslo-dominert og transregional utvikling". Plan, nr. 2, s. 42-45. 4 sider.

*Rasmussen, T. F. (2007): "Klima- og energipolitiske utfordringer i lokalpolitikken". Plan, nr. 3-4, s. 40-45. 6 sider.

*Røe, P. G. (2002): "Boligbygging og bytransformasjon i Nydalen-området". Regionale trender, nr.1, 2002, s. 25-31. 7 sider.

*Røe, P. G. (2010): ”Hvordan forstå et sted? Om en sosiokulturell stedsanalyse.” I: Album et al (red). Metodene våre. Eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning. Universitetsforlaget, Oslo. 303-319. 18 sider.

Til sammen 665 sider

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 1. okt. 2010 09:47 - Sist endret 14. jan. 2011 11:29