Semesterside for SGO1001 - Vår 2016

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

På grunn av teknisk feil var det ikke mulig å registrere oppmøtet 10. mars, men samtlige studenter er nå registrert med oppmøte.

15. mars 2016 15:40

Ny tid for forelesningen som dessverre måtte avlyses onsdag, blir tirsdag 15. mars klokken 10.15-12. Forelesningen holdes i auditorium 3, Helga Engs hus.

10. mars 2016 17:43

For raskest mulig registrering av oppmøte, oppfordrer vi alle til å ta med studentkort til seminarene i SGO1001.

Ved registrering vil du motta en epost til din UiO-epost, som bekrefter ditt oppmøte i seminaret. Gi beskjed til seminarledere i filmseminaret, om du oppdager at e-post ikke er mottatt.

Det er obligatorisk oppmøte i 80% av seminarene som krav for å få gå opp til eksamen. Gyldig fravær utover dette (sykdom o.l.) må dokumenteres med legeerklæring. Legeerklæringen leveres i ekspedisjonen i 2.etg Harriet Holters hus, innen 3 arbeidsdager etter fravær.

Ta kontakt med SV-info, om du har spørsmål: info@sv.uio.no

 

10. feb. 2016 12:40

Kontakt

SV-info