SGO1910 - Pensum/læringskrav

*= i kompendium

@= tilgjengelig på nett

 Bøker:

Longley, Paul A., Michael, F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind. 2010. Geographic Information Systems and Science, 3rd Edition. Chichester: John Wiley and Sons. Kap. 1, 12, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15 og 6.

 Kompendium:

* Goodchild, Michael F. 1992. Geographical information science. Int. J. Geographical Information Systems, 6(1): 31-45.

*Steinberg, S.J. and S.L. Steinberg. 2006. GIS: Geographic Information Systems for the Social Sciences: Investigating Space and Place: London: Sage. Kap. 3 & 4. s. 35-76. 41s.

 E-artikler:

@ Downs, Roger M. 1997. The geographic eye: Seeing through GIS? Transactions in GIS, 2(2): 111-121. Tilgjengelig på nett

@ Elwood, Sarah A. 2002. GIS use in community planning: a multidimensional analysis of empowerment. Environment and Planning A, 34:905-922. Tilgjengelig på nett

@ Goodchild, Michael. 2004.The Validity and Usefulness of Laws in GIS and Geography. Annals of the Association of American Geographers, 94(2): 300-303. Tilgjengelig på nett

@ Kent, Robert B. and Richard E. Klosterman. 2000. GIS and Mapping. Journal of the American Planning Association, 66(2):189-198. Tilgjengelig på nett

@ Schuurman, Nadine. 2000. Trouble in the heartland: GIS and its critics in the 1990s. Progress in Human Geography, 24:569-590. Tilgjengelig på nett

@ Sui, Daniel Z. 2004. Tobler’s First Law of Geography: A Big Idea for a Small World? Annals of the Association of American Geographers, 94(2):269–277 Tilgjengelig på nett

@ Talen, Emily. 2000. Bottom-Up GIS. Journal of the American Planning Association,66(3):279-294. Tilgjengelig på nett

@ Unwin, David J. 1995. Geographical information systems and the problem of 'error and uncertainty'. Progress in Human Geography, 19(4): 549-558. Tilgjengelig på nett

Totale sider: 387

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Ved kjøp av kompendier/kopisamlinger hos Kopiutsalget må gyldig semesterregistreringskort fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

@ - tekster

Pensumbidrag merket med @ finnes tilgjengelig i Bibsys e-tidsskrifts databaser.

For å få tilgang til artiklene som er tilgjengelig på internett er det nødvendig å bruke en datamaskin i UiO’s nettverk. Dette fordi Universitetsbiblioteket har betalt for abonnement for sine studenter og ansatte, og denne tilgangen kontrolleres gjennom maskinens IP-adresse. Dersom man ønsker å laste ned tekstene fra sin maskin hjemme, må man være koblet opp til UiO’s nettverk via VPN-klient.

I noen databaser for e-tidsskrifter er det ikke mulig å lenke direkte til pdf-filen. I disse tilfeller er det lenket til innholdsfortegnelsen eller til tidsskriftet hvor man så kan finne riktig artikkel og laste ned den aktuelle teksten. Tilgjengeliggjøring via internett er en fordel da det gir tilgang til deler av pensum på et tidligere tidspunkt enn ved trykking av kompendier, samt at studenter kan velge å lese på skjerm. Ved utskrift betaler studenter for dette utover utskriftskvoten, men dette er også rimeligere pr side enn kjøp av kompendier pr trykt side.

Published May 23, 2014 9:30 AM - Last modified June 2, 2014 12:12 PM