Beskjeder

Publisert 14. juni 2004 02:00

Sensuren på skoleeksamen har falt. Karakteren din finner du i StudentWeb og på tavlen utenfor Auditorium 7, Eilert Sundts hus.

Publisert 28. mai 2004 02:00

Sensuren på semesteroppgaven ligger nå i StudentWeb.

Publisert 18. mai 2004 02:00

På grunn av at sensor er sykemeldt, vil sensur på semesteroppgaven bli utsatt en uke, det vil si til senest i slutten av neste uke (uke 22).

Publisert 3. mai 2004 02:00

Øvingsoppgavene som gjennomgås på eksamensseminaret den 10.5 er lagt ut på denne siden, under "Eksamen og vurderingsformer".

Publisert 29. apr. 2004 02:00

Det vil bli holdt et eksamensseminar mandag 10.5 i auditorium 5 i Eilert Sundts hus, A-blokka. Seminaret begynner kl. 14.15 og vil vare maksimalt til kl. 16.00. Foreleser vil si litt om eksamensformen, gjennomgå noen øvingsoppgaver og åpne for spørsmål om pensum.

Publisert 21. apr. 2004 02:00

Fordi forrige forelesning ble avlyst, vil dagens forelesning ta for seg både "Levekår og livskvalitet i byer" og "Bærekraftige byer".

Publisert 14. apr. 2004 02:00

Forelesning avlyst : Forelesningen i dag, onsdag 14. april, er avlyst pga. sykdom.

Publisert 23. mars 2004 01:00

Minner om at det ikke blir forelesning den 24.3 fordi det denne dagen arrangeres fagkritisk dag.

Publisert 17. mars 2004 01:00

Vil du ha veiledning i forbindelse med arbeidet med semesteroppgaven? Se "Veiledning, semesteroppgaven" under overskriften "Eksamen og vurderingsformer" til venstre.

Publisert 1. mars 2004 01:00

Viktig informasjon om seminarene i uke 11: Gruppe nr. 1 (se gruppeinndeling under seminarinformasjon) i parti 1, 2 og 3 (henholdsvis 8., 11. og 9. mars) skal gi en presentasjon (på maks. 20 minutter) av temaet byvekst og urbanisering (basert på innholdet i kapitlene 3-5 og 21 i Paciones bok). Presentasjonen vil skje i seminarets andre time (første time går med til informasjon om seminarene og essayet). Gruppene utarbeider et 3-4 siders notat som sendes ut til alle studentene i seminarpartiet (samt seminarleder) senest kl. 12.00 dagen før seminaret. E-postadresser deles ut på forelesningen den 3. mars.

Publisert 24. feb. 2004 01:00

Beskjed til seminargruppe 1: Seminaret som var satt opp den 12. april er flyttet til 19. april. Klokkeslettet er det samme, sted er seminarrom 140 i Harriet Holters hus.

Publisert 23. feb. 2004 01:00

Den 24. mars blir det arrangert fagkritisk dag. Derfor blir forelesningen om ulikhet og segregasjon i byer (24.3) flyttet til uken etter (31.3). Det betyr at kursets siste forelesning blir 21.3 og ikke 14.3 (se undervisningsplanen).

Publisert 23. feb. 2004 01:00

Det er, som det framgår av undervisningsplanen, ingen forelesning i uke 9 (25.2).

Publisert 23. feb. 2004 01:00

Alle bør møte opp på forelesningen den 3. mars. Da vil foreleser gjennomgå opplegget for seminarene (som starter opp 8.3) og presentere gruppeindelingen (den vil også bli lagt ut på nettet i god tid før forelesningen). Hver studentgruppe (2-3 personer) får ansvar for å presentere et utdrag av pensum på ett seminar.

Publisert 9. des. 2003 01:00

Frist for innlevering av essay er 30. april klokken 14.00. Oppgaven leveres i ekspedisjonen på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.