Det er, som det framgår …

Det er, som det framgår av undervisningsplanen, ingen forelesning i uke 9 (25.2).

Publisert 23. feb. 2004 01:00 - Sist endret 14. juni 2004 12:30