Viktig informasjon om seminarene i …

Viktig informasjon om seminarene i uke 11: Gruppe nr. 1 (se gruppeinndeling under seminarinformasjon) i parti 1, 2 og 3 (henholdsvis 8., 11. og 9. mars) skal gi en presentasjon (på maks. 20 minutter) av temaet byvekst og urbanisering (basert på innholdet i kapitlene 3-5 og 21 i Paciones bok). Presentasjonen vil skje i seminarets andre time (første time går med til informasjon om seminarene og essayet). Gruppene utarbeider et 3-4 siders notat som sendes ut til alle studentene i seminarpartiet (samt seminarleder) senest kl. 12.00 dagen før seminaret. E-postadresser deles ut på forelesningen den 3. mars.

Publisert 1. mars 2004 01:00 - Sist endret 14. juni 2004 12:30