Fordi forrige forelesning ble avlyst, …

Fordi forrige forelesning ble avlyst, vil dagens forelesning ta for seg både "Levekår og livskvalitet i byer" og "Bærekraftige byer".

Publisert 21. apr. 2004 02:00 - Sist endret 14. juni 2004 12:30