Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
28.01.2004Per Gunnar Røe    Byer og bygeografi  Pacione (2001), kap. 1-3 
04.02.2004Per Gunnar Røe    Urbanisering  Pacione (2001), kap. 4-5 og 21 
11.02.2004Per Gunnar Røe    Byutvikling, byplanlegging og bypolitikk  Pacione (2001), kap. 7-8 og 20 
18.02.2004Per Gunnar Røe    Byplanlegging og bypolitikk i Norge  Rasmussen (2003), kap. 1-7, 12.1-12.2 og 13 
03.03.2004Per Gunnar Røe    Boliger, boligområder og boligpolitikk  Pacione (2001), kap. 10-11; Wessel (2002); Hansen (1998) 
08.03.2004Heidi Bergsli    Seminar, gruppe 1  Tema 1: Byvekst og urbanisering (Pacione 2001, kap. 3-5 og 21) 
09.03.2004Heidi Bergsli    Seminar, gruppe 3  Tema 1: Byvekst og urbanisering (Pacione 2001, kap. 3-5 og 21) 
10.03.2004Per Gunnar Røe    Transport, IKT og mobilitet  Pacione (2001), kap. 13; Røe (2003) 
11.03.2004Heidi Bergsli    Seminar, gruppe 2  Tema 1: Byvekst og urbanisering (Pacione 2001, kap. 3-5 og 21) 
17.03.2004Per Gunnar Røe    Byers økonomi  Pacione (2001), kap. 14-16 
22.03.2004Heidi Bergsli    Seminar, gruppe 1  Tema 2: Byplanlegging og bypolitikk (Pacione 2001, kap. 7-8 og 20; Rasmussen 2003, kap. 1-7 og 11-13) 
23.03.2004Heidi Bergsli    Seminar, gruppe 3  Tema 2: Byplanlegging og bypolitikk (Pacione 2001, kap. 7-8 og 20; Rasmussen 2003, kap. 1-7 og 11-13) 
25.03.2004Heidi Bergsli    Seminar, gruppe 2  Tema 2: Byplanlegging og bypolitikk (Pacione 2001, kap. 7-8 og 20; Rasmussen 2003, kap. 1-7 og 11-13) 
31.03.2004Per Gunnar Røe    Ulikhet og segregasjon i byer  Pacione (2001), kap. 17-18; Wessel (1996); Blom (2001) 
12.04.2004Torunn Hjorthol    Seminar, gruppe 1  Tema 3: Boliger, ulikhet og segregasjon (Pacione 2001, kap. 10-11 og 17-18; Wessel 2002 og 1996; Hansen 1998; Blom 2001 
13.04.2004Torunn Hjorthol    Seminar, gruppe 3  Tema 3: Boliger, ulikhet og segregasjon (Pacione 2001, kap. 10-11 og 17-18; Wessel 2002 og 1996; Hansen 1998; Blom 2001 
14.04.2004Per Gunnar Røe    Levekår og livskvalitet i byer  Pacione (2001), kap. 19; Barstad (1995) 
15.04.2004Torunn Hjorthol    Seminar, gruppe 2  Tema 3: Boliger, ulikhet og segregasjon (Pacione 2001, kap. 10-11 og 17-18; Wessel 2002 og 1996; Hansen 1998; Blom 2001 
20.04.2004Torunn Hjorthol    Seminar, gruppe 3  Tema 4: Levekår og bærekraftighet (Pacione 2001, kap. 19; Barstad 1995; Jenks et al. (1996), pensum) 
21.04.2004Per Gunnar Røe    Bærekraftig byutvikling  Jenks, Burton & Williams (1996) (pensum) 
22.04.2004Torunn Hjorthol    Seminar, gruppe 1  Tema 4: Levekår og bærekraftighet (Pacione 2001, kap. 19; Barstad 1995; Jenks et al. (1996), pensum) 
23.04.2004Torunn Hjorthol    Seminar, gruppe 2  Tema 4: Levekår og bærekraftighet (Pacione 2001, kap. 19; Barstad 1995; Jenks et al. (1996), pensum) 
Publisert 27. okt. 2003 16:58 - Sist endret 26. nov. 2004 15:11