Beskjeder

Publisert 28. juni 2005 12:41

Sensuren på SGO2100 (semesteroppgaven) har falt. Den henger på tavla utenfor auditorium 7 Eilert Sundts hus. Den vil også komme på studentweb om noen dager.

Publisert 21. juni 2005 16:38

Sensuren på hjemmeoppgaven faller mandag 27. juni. Vi beklager forsinkelsen!

Publisert 8. juni 2005 15:17

Sensuren på SGO2100 (skoleeksamen) har nå falt. Resultatet henger på tavla utenfor auditorium 7 Eilert Sundts hus. Det vil også komme på studentweb om noen dager.

Publisert 1. juni 2005 17:38

Sensuren på skoleeksamen i SGO2100 blir noen dager forsinket. Det kommer ny beskjed her når sensuren er klar.

Publisert 9. mai 2005 02:00

Informasjon om ekskursjonen: Det er fortsatt mulig å melde seg på ekskursjonen til Nydalen den 20. mai. Send en e-post til Birgitte Bøgh-Olsen (birgitte.bogh-olsen@sosiologi.uio.no). Alle påmeldte kan hente en kopi av artikkelen "Boligbygging og bytransformasjon i Nydalen-området", av Per Gunnar Røe, i resepsjonen på instituttet (2. etg. i Harriet Holters hus).

Publisert 22. apr. 2005 02:00

Eksamensseminar: Fredag 29.4 kl. 12.15 blir det eksamensseminar i auditorium 3, Eilert Sundts hus. Emneansvarlig vil informere om eksamensformen, gi generelle råd og gjennomgå to eksempler på eksamensoppgaver.

Publisert 22. apr. 2005 02:00

Ekskursjon: Fredag 20.5 blir det ekskursjon til Nydalen. Ekskursjonen innledes kl. 11.15 i auditorium 3 (Eilert Sundts hus), der emneansvarlig holder en kort forelesning om Nydalen i et byutviklingsperspektiv. Selve ekskursjonen begynner kl. 13.00 i eiendomsselskapet Avantors lokaler i Nydalen. En representant fra Avantor holder et innledningsforedrag før befaringen i Nydalen. Påmelding skjer på e-post til Birgitte Bøgh-Olsen (birgitte.bogh-olsen@sosiologi.uio.no) innen mandag 2. mai. Følg med på kursets nettside for flere beskjeder og informasjon om ekskursjonen.

Publisert 14. mars 2005 01:00

Forslag til temaer for essay er lagt ut under overskriften "Eksamen og vurderingsformer". Seminarlederen vil gi individuell veiledning i uke 15.

Publisert 7. mars 2005 01:00

Husk Fagkritisk dag onsdag 16. mars! Seminarleder Pål Erik Olsen er en av deltakerne i panelet!

Publisert 9. feb. 2005 01:00

Innføring i bruk av Classfronter ligger under overskriften Seminarundervisning til venstre på denne siden.

Publisert 20. jan. 2005 01:00

Som sagt på første forelesning, det er ingen seminarer denne uken. Seminarene begynner i uke 6, det vil si 8., 9. og 10. februar. Se på den detaljerte undervisningsplanen. Der får dere informasjon om dato og tema for både forelesninger og seminarer. Ta gjerne kontakt med emneansvarlig Per Gunnar Røe, eller seminarleder Pål Erik Olsen, hvis noe er uklart.

Publisert 14. jan. 2005 01:00

Under overskriften "Forelesningsnotater" er det lagt ut en lenke til "overheads" som brukes i den første forelesningen.

Publisert 11. jan. 2005 01:00

Første forelesning holdes fredag 14.1. Temaet er "Byer og bygeografi". Det framgår av undervisningsplanen hva som er relevant pensum. Velkommen!

Publisert 23. des. 2004 01:00

Har du en kommentar til undervisningsopplegget på dette emnet? Noe du er misfornøyd med? Send en e-post til tilbakemelding@sgeo.uio.no