Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
14.01.2005Per Gunnar Røe    Byer og bygeografi  Pacione (2001), kap. 1-3 
21.01.2005Terje Wessel    Urbanisering  Pacione (2001), kap. 4-5 og 21 
28.01.2005Per Gunnar Røe    Byutvikling, byplanlegging og bypolitikk  Pacione (2001), kap. 7-8 og 20; Hall (1998) 
04.02.2005Per Gunnar Røe    Byplanlegging og bypolitikk i Norge  Rasmussen (2003), kap. 1-7 og 11-13 
08.02.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 3  Introduksjon, gruppeinndeling og oppgaveskriving 
09.02.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 2  Introduksjon, gruppeinndeling og oppgaveskriving 
10.02.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 1  Introduksjon, gruppeinndeling og oppgaveskriving 
11.02.2005Terje Wessel    Boliger, boligområder og boligpolitikk  Pacione (2001), kap. 10-11; Wessel (2002); Hansen (1998) 
15.02.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 3  Tema 1: Byvekst og urbanisering (Pacione 2001, kap. 3-5 og 21) 
16.02.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 2  Tema 1: Byvekst og urbanisering (Pacione 2001, kap. 3-5 og 21) 
17.02.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 1  Tema 1: Byvekst og urbanisering (Pacione 2001, kap. 3-5 og 21) 
18.02.2005Per Gunnar Røe    Transport, IKT og mobilitet  Pacione (2001), kap. 13; Røe (2003) 
01.03.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 3  Tema 2: Byplanlegging og bypolitikk (Hall 1998; Pacione 2001, kap. 7-8 og 20; Rasmussen 2003, kap. 1-7 og 11-13) 
02.03.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 2  Tema 2: Byplanlegging og bypolitikk (Hall 1998; Pacione 2001, kap. 7-8 og 20; Rasmussen 2003, kap. 1-7 og 11-13) 
03.03.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 1  Tema 2: Byplanlegging og bypolitikk (Hall 1998; Pacione 2001, kap. 7-8 og 20; Rasmussen 2003, kap. 1-7 og 11-13) 
04.03.2005Terje Wessel    Byers økonomi  Pacione (2001), kap. 14-16 
11.03.2005Terje Wessel    Ulikhet og segregasjon i byer  Pacione (2001), kap. 17-18; Wessel (1996); Blom (2001) 
15.03.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 3  Tema 3: Boliger, ulikhet og segregasjon (Pacione 2001, kap. 10-11 og 17-18; Wessel 2002 og 1996; Hansen 1998; Blom 2001 
16.03.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 2  Tema 3: Boliger, ulikhet og segregasjon (Pacione 2001, kap. 10-11 og 17-18; Wessel 2002 og 1996; Hansen 1998; Blom 2001 
17.03.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 1  Tema 3: Boliger, ulikhet og segregasjon (Pacione 2001, kap. 10-11 og 17-18; Wessel 2002 og 1996; Hansen 1998; Blom 2001 
18.03.2005Terje Wessel    Levekår og livskvalitet i byer  Pacione (2001), kap. 19; Barstad (1995) 
01.04.2005Per Gunnar Røe    Bærekraftig byutvikling  Næss (2000); Williams, Burton og Jenks (1996); Pacione (2001), kap. 30 
05.04.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 3  Tema 4: Levekår og bærekraftighet (Pacione 2001, kap. 19 og 30; Barstad 1995; Næss 2000; Williams et al. 1996) 
06.04.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 2  Tema 4: Levekår og bærekraftighet (Pacione 2001, kap. 19 og 30; Barstad 1995; Næss 2000; Williams et al. 1996) 
07.04.2005Pål-Erik Olsen    Seminar, gruppe 1  Tema 4: Levekår og bærekraftighet (Pacione 2001, kap. 19 og 30; Barstad 1995; Næss 2000; Williams et al. 1996) 
Publisert 26. nov. 2004 11:25 - Sist endret 26. nov. 2004 13:26