Semesterside for SGO2100 - Vår 2006

Sensur på skoleeksamen i SGO2100 vil publiseres i StudentWeb onsdag 14.6.

2. juni 2006 14:27

Studenter som ønsker å klage på sensur kan be om å få en begrunnelse først. Dette må skje innen en uke etter sensur er gjort kjent. I særskilte tilfeller (sykdom og lignende) kan fristen strekkes til maksimalt tre uker etter sensur er kunngjort. Send da en mail til brita.langeid@sosiologi.uio.no, der du opplyser om hvilket emne det er snakk om, ditt kandidatnummer, karakter og hvilken mailadresse du kan nås på. Det vil bli opplyst per mail når og hvordan (skriftlig eller muntlig, sensor avgjør) begrunnelsen vil bli gitt.

30. mai 2006 12:00

Ved en feil har en endring i pensum fra våren 2005 ikke kommet med i pensumlisten for våren 2006. Dette gjelder kapittel 12 i Michael Paciones bok "Urban Geography", som står oppført som kilde i den detaljerte undervisningsplanen, men som ikke har kommet med i pensumlisten. Kapittel 12 var relevant for oppgave nummer 3 i oppgavesettet: "Beskriv hovedtrekkene i de siste tiårenes strukturelle endringer i varehandelen i vestlige byer (særlig i Nord-Amerika). Gjør deretter rede for de viktigste drivkreftene bak disse endringene"

På bakgrunn av dette, vil vi gi de studentene som møtte til eksamen i SGO2100 mandag 8.mai 2006 mulighet til å gjennomføre skirftlig skoleeksamen i kurset på nytt (utsatt eksamen). Utsatt eksamen arrangeres i begynnelsen av August.

Dersom du ønsker å benytte deg av tilbudet om utsatt eksamen må du gi tilbakemelding til studiekonsulent ved samfunnsgeografi, Are Nagoda, på e-post (are.nagoda@sgeo.u...

8. mai 2006 18:25