Semesterside for SGO2100 - Vår 2007

Kl. 10.15 i dag blir det filmseminar i auditorium 7 (det ble beklageligvis gitt feil dato i beskjeden fra 1.3). Da vises filmen om utbyggingen av og livet i forstadsområdet Levittown på Long Island utenfor New York City. Per Gunnar Røe vil holde en kort innledning som relaterer filmens innhold til forstadsutviklingen generelt og til pensum. Etter filmen blir det en kort diskusjon i plenum.

24. apr. 2007 02:02

Husk dagens ekskursjon til Nydalen, som åpner med en innledende forelesning kl. 10.15 i aud. 7.

17. apr. 2007 11:56

Veiledning av oppgaver foregår onsdag 18. april, torsdag 19. april og fredag 20. april. Vi skal sette opp lister i 2. etasje som dere kan skrive dere på. Før veiledningen bør dere sende en mail til Ellen Winje (ellenwi@student.uio.no) og si litt om oppgavens tema og formål. Det er nå lagt ut et notat i classfronter med forslag til mulige temaer.

28. mars 2007 14:29