Beskjeder

Publisert 30. apr. 2010 01:09

Vi minner om ekskursjonen den 30.4, som innledes med et foredrag om Oslo kommunes overordnede byplanlegging, i auditorium 2 kl. 10.15. Etter foredraget blir det ekskursjon til Grønland og Stiklestadkvartalet.

Publisert 21. apr. 2010 01:10

Filmseminaret (som skulle ha vært holdt onsdag 21.4) flyttes til mandag 26.4 kl. 12.15-14 (auditorium 3). Alle oppfordres til å delta på seminaret, der filmen "The Naked City" vises.

Publisert 20. jan. 2010 14:10

Seminarundervisningen begynner i uke 5, med et introduksjonsseminar. På dette seminaret gjennomgås opplegget for seminarundervisningen. Dessuten blir studentene fordelt i grupper som skal arbeide med de obligatoriske oppgavene.

Publisert 18. jan. 2010 10:34

Frist for å søke om bytte av seminargruppe er 22. januar.

Her finner du informasjon om hvem som kan få innvilget bytte av seminargruppe, samt søknadsskjema.

Kontaktpunkt for bytte av seminargrupper ved ISS er ekspedisjonen

Publisert 6. jan. 2010 16:25

Velkommen til første forelesning, fredag 22. januar. Temaet er "Byer og byutvikling – et bygeografisk perspektiv". Se forøvrig den detaljerte undervisningsplanen.