Pensum/læringskrav

* betyr at artikkelen finnes i kompendium som selges på Kopiutsalget, Gnist Akademika.

Bøker:

Hubbard, P. (2006) The City. Routledge, London, Kap. 2,3,5. 114 sider.

Pacione, M. (2009): Urban geography. A global perspective. Routledge, London and New York. Kapittel 1-5, 7-8 og 10-21. I alt 414 sider.

Artikler

*Carling, J. (1999) "Grå og grønne bølger: innenlandsk flyttemønster 1977-1998". Samfunnspeilet s. 37-42. 6 sider.

*Hagen, A. (2001): "Planlegging på kommunenivå", i N. Aarsæther og A. Hagen (red.): Planlegging.no. Kommuneforlaget, Oslo, s. 105-129. 25 sider.

*Hansen, T. og Brattbakk, I. (2005): "Drabantbyene – bedre enn sitt rykte?" I R. Barlindhaug (red.) Storbyens boligmarked. Drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Spartacus, Oslo, s. 33-66. 34 sider.

*Lorange, E. og Myhre, J. E. (1991): "Urban planning in Norway", i T. Hall (red.): Planning and urban growth in the nordic countries. E & F N Spon, London, s. 116-166. 51 sider.

*Næss, P. (2000): "Bærekraftig arealplanlegging – hva kan arealplanleggerne gjøre?", i Fiskaa, H. og Skjeggedal, T. (red.): Planlegging og bærekraftig utvikling. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, s. 1-31. 31 sider.

*Vatne, E (2005): "Kunnskapssamfunnet og storbyenes rolle som arena for økonomisk utvikling". I . E. Vatne (red.) Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping. Spartacus, Oslo, s. 13-46. 34 sider.

I alt ca 709 sider.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 13. okt. 2009 16:16 - Sist endret 18. nov. 2009 09:58