Pensum/læringskrav

Tekster markert med * er i kompendium

Bøker

Hubbard, P. (2006) The City. Routledge, London, Kap. 2,3,5. 114 sider.

Knox, P. og Pinch, S. (2010) Urban Social Geography. An Introduction. Kapittel 1-13. I alt 313 sider.

Kim, Y-H. og Short, J.R. (2008) Cities and Economy. Kapittel 3-7. 87 sider.

Artikler

*Fallet, E. 2012. "Introduksjon til norsk planlegging". I Aarsæther et al. (red.) Utfordringer for norsk planlegging. Cappelen Damm Høyskoleforlaget, Oslo, s. 49-62. 13 sider.

*Hansen, T. og Brattbakk, I. (2005): "Drabantbyene – bedre enn sitt rykte?" I R. Barlindhaug (red.) Storbyens boligmarked. Drivkrefter, rammebetingelser og handlingsvalg. Spartacus, Oslo, s. 33-66. 34 sider.

*Knox, P. og McCarthy, L. (2005): "The origin and growth of cities". I P. Knox og L. McCarthy (red.): Urbanization. New Jersey: Pretice Hall, s. 21-51. 29 sider.

*Lorange, E. og Myhre, J. E. (1991): "Urban planning in Norway", i T. Hall (red.): Planning and urban growth in the Nordic countries. E & F N Spon, London, s. 116-166. 51 sider.

*Næss, P. (2000): "Bærekraftig utvikling – hva kan arealplanleggerne gjøre?", i Fiskaa, H. og Skjeggedal, T. (red.): Planlegging og bærekraftig utvikling. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, s. 1-31. 31 sider.

*Vatne, E (2005): "Kunnskapssamfunnet og storbyenes rolle som arena for økonomisk utvikling". I . E. Vatne (red.) Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping. Spartacus, Oslo, s. 13-46. 34 sider.

I alt ca 706 sider.

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

Publisert 3. okt. 2012 15:33 - Sist endret 19. nov. 2012 13:38