Forandring i timeplanen

På grunn av sykdom er forelesningen førstkommende mandag forskøvet en uke frem i tid, til mandag 27. april.

Seminar for gruppe 2 utgår førstkommende fredag av samme grunn, nytt seminar blir mandag kl 14.15.

 

Se endringer i timeplanen:

http://www.uio.no/studier/emner/sv/iss/SGO2100/v15/timeplan/index.html#FOR

Publisert 14. apr. 2015 13:45