Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. april

Eksamensordning

Hjemmeoppgave og skriftlig eksamen.

Presentasjon av seminaroppgave (gruppeoppgave)

Skoleeksamen

Tid: 31. mai kl. 09:00 (3 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 3D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 21. juni

Emneoppgave

Utlevering av oppgaven: 1. februar kl. 10:00

Innleveringsfrist: 9. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Kunngjøring av eksamensresultater: 31. mai

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2022 20:49