Pensum/læringskrav

* = artikkel finnes i kompendium

@ = artikkelen finnes på internett

Bøker

Hall, P (2014): Cities of tomorrow. Blackwell, Oxford, s. 12-48, 90-290, 325-384. 298 sider.

Hanssen, G.S.; Hofstad, H. og Saglie, I-L (red.) (2015): Kompakt byutvikling – muligheter og utfordringer. Universitetsforlaget, Oslo, s. 13-35, 48-57, 97-113, 134-157, 193-206 og 232-245. 100 sider.

Knox, P. og Pinch, S. (2010) Urban Social Geography. An Introduction. Kapittel 1 - 9.1 og 9.3 - 13. I alt 304 sider.

Kim, Y-H. og Short, J.R. (2008) Cities and Economy. Kapittel 3-7. 87 sider.

 

Artikler

*Falleth, E. (2012): "Introduksjon til norsk planlegging". I Aarsæther et al. (red.) Utfordringer for norsk planlegging. Cappelen Damm Høyskoleforlaget, Oslo, s. 49-62. 13 sider.

*Falleth, E. og Saglie, I. L. (2012): "Kommunal arealplanlegging". I Aarsæther et al. (red.) Utfordringer for norsk planlegging. Cappelen Damm Høyskoleforlaget, Oslo, s. 85-100. 16 sider.

*Knox, P. og McCarthy, L. (2005): "The origin and growth of cities". I P. Knox og L. McCarthy (red.): Urbanization. New Jersey: Pretice Hall, s. 21-51. 29 sider.

*Lorange, E. og Myhre, J. E. (1991): "Urban planning in Norway", i T. Hall (red.): Planning and urban growth in the Nordic countries. E & F N Spon, London, s. 116-166. 51 sider.

*Rodrigue, J.-P., Comtois, C. og Slack, B. (2006): The Geography of Transport Systems. Kapittel 7, Urban Transportation Routledge, London, s. 171-203. 32 sider.

*L.M. og Nordvik, V. (2016): Boligmarkeder og boligkarrierer. I I. Frønes og L. Kjølsrød (red.) Det norske samfunn. 7. utgave. Gyldendal, Oslo, s. 179-200. 22 sider.

*Skogheim, R. og Røe, P. G. (2003): "Makt og meningsdannelse i byutviklingen". Nordisk arkitekturforskning, vol. 16, nr. 3, s. 35-42. 8 sider.

*Vatne, E (2005): "Kunnskapssamfunnet og storbyenes rolle som arena for økonomisk utvikling". I . E. Vatne (red.) Storbyene i kunnskapsøkonomien. Arena for kunnskapsdeling og nyskaping. Spartacus, Oslo, s. 13-46. 34 sider.

*Wessel, T. og Barstad, A. (2016): Urbanisering og urbanisme. I I. Frønes og L. Kjølsrød (red.) Det norske samfunn. 7. utgave. Gyldendal, Oslo, s. 61-86. 26 sider.

I alt 1020 sider.

 

Salg av pensum

All pensumlitteratur kan kjøpes på Akademika. Bøker og kompendier/kopisamlinger får du kjøpt i underetasjen på Akademika. Kompendier kan kjøpes i skranken til Kopiutsalget. Gyldig semesterregistreringskort må fremvises. Studenter uten studierett har full tilgang til å kjøpe kompendier så sant de har betalt semesteravgift og har registrert seg.

 

Publisert 8. nov. 2017 10:19 - Sist endret 8. nov. 2017 10:19