Beskjeder

Published June 2, 2005 1:35 PM

Sensuren på semesteroppgaven i SGO2200 er noen dager forsinket. Vi vil legge ut informasjon her når sensuren er klar.

Published Apr. 29, 2005 2:00 AM

Eksmamensseminar Mandag 2. mai kl 1015-1200 i Aud 3 ES

Published Mar. 7, 2005 1:00 AM

Husk Fagkritisk dag onsdag 16. mars!

Published Dec. 23, 2004 1:00 AM

Har du en kommentar til undervisningsopplegget på dette emnet? Noe du er misfornøyd med? Send en e-post til tilbakemelding@sgeo.uio.no