Messages

Published May 30, 2006 12:01 PM

Studenter som ønsker å klage på sensur kan be om å få en begrunnelse først. Dette må skje innen en uke etter sensur er gjort kjent. I særskilte tilfeller (sykdom og lignende) kan fristen strekkes til maksimalt tre uker etter sensur er kunngjort. Send da en mail til brita.langeid@sosiologi.uio.no, der du opplyser om hvilket emne det er snakk om, ditt kandidatnummer, karakter og hvilken mailadresse du kan nås på. Det vil bli opplyst per mail når og hvordan (skriftlig eller muntlig, sensor avgjør) begrunnelsen vil bli gitt.

Published May 22, 2006 1:07 PM

Sensur på hjemmeeksamen i SGO2200 vil på grunn av sykdom ikke være klar før den 31.5. Sensur på skoleeksamen i SGO2200 vil være klar den 10.6. Sensur blir registrert i Studentweb.

Published Mar. 2, 2006 12:47 PM

The lecture scheduled for the 3rd of March is cancelled. This means that the lecture on transnational corporations has been moved to the following friday.

Published Dec. 19, 2005 10:49 AM

Seminar group number 2 will take place in English. The rest of the seminar groups will take place in Norwegian.