ARBEIDSLIVSSEMINAR FOR SAMFUNNSGEOGRAFISTUDENTER Onsdag 5 …

ARBEIDSLIVSSEMINAR FOR SAMFUNNSGEOGRAFISTUDENTER

Onsdag 5 mars arrangerer vi et inspirerende og oppløftende seminar om arbeidsmarkedet slik det er i dag for samfunnsgeografer.

Møt opp på U1 (SV-kjelleren) kl. 14:00.

Program

  • kl. 14:00-15:00Sted: U1
Joakim Bakke og Camilla Thorkildsen fra fakultetet gir generell informasjon om arbeidsmarkedet i dag og nytten av å ta i bruk studieveiledningstilbudet ved UiO.

  • kl. 15:00-16:00 - Pause

  • kl. 16:00-18:00Sted: U1
Flere samfunnsgeografer fra ulike yrkesgrupper kommer og forteller om jobben sin. Muligheter for å stille spørsmål etterpå.

  • Fra kl. 18:00 - FESTSted: U1

VEL MØTT ALLE SAMMEN!

Published Feb. 14, 2008 9:02 PM - Last modified Mar. 27, 2008 9:14 PM