Viktig beskjed til alle på seminargruppe 5:

Introduksjonsseminaret 2. september flyttes fra kl. 10.15-12.00 til 12.15-14.00, og holdes denne ene gangen i seminarrom 301, Harriet Holters hus.

Published Aug. 23, 2013 12:28 PM