Semesterside for SGO3090 - Vår 2014

Fronter

Dette emnet bruker læringsplattformen Fronter.

Logg på Fronter

Endelig karakter settes etter muntlig eksamen er gjennomført. Sensur for BA-oppgaven med justerende muntlig kommer ut 24. juni i Studentweb. Se i Fronter for flere detaljer.

26. mai 2014 11:07

I Fronter ligger oversikt over muntlig eksamen, SGO3090 vår 2014.

12. mai 2014 10:09

Kontakt

SV-info