Beskjeder

Publisert 26. mai 2014 11:07

Endelig karakter settes etter muntlig eksamen er gjennomført. Sensur for BA-oppgaven med justerende muntlig kommer ut 24. juni i Studentweb. Se i Fronter for flere detaljer.

Publisert 12. mai 2014 10:09

I Fronter ligger oversikt over muntlig eksamen, SGO3090 vår 2014.