Pensum/læringskrav

Grønmo, S. (2015) Samfunnsvitenskapelige metoder (5. opplag). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4, 5, 6, 7, 21 (102 sider)

Rognsaa, A. (2015) Bacheloroppgaven: skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforlaget. 155 sider.

Publisert 3. okt. 2016 14:22