Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

2. mai

Eksamensordning

Oppgave og justerende muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Merknad: Muntlig eksamen arrangeres i uke 22. Endelig karakter settes etter muntlig er gjennomført. Eksamensplan kommer på semestersiden i mai.

Obligatorisk oppmøte

Bacheloroppgave

Utlevering av oppgaven: 9. mai kl. 15:08

Innleveringsfrist: 16. mai kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 03:56