Dette emnet er nedlagt

Semesterside for SGO3400 - Vår 2006

Studenter som ønsker å klage på sensur kan be om å få en begrunnelse først. Dette må skje innen en uke etter sensur er gjort kjent. I særskilte tilfeller (sykdom og lignende) kan fristen strekkes til maksimalt tre uker etter sensur er kunngjort. Send da en mail til brita.langeid@sosiologi.uio.no, der du opplyser om hvilket emne det er snakk om, ditt kandidatnummer, karakter og hvilken mailadresse du kan nås på. Det vil bli opplyst per mail når og hvordan (skriftlig eller muntlig, sensor avgjør) begrunnelsen vil bli gitt.

30. mai 2006 12:00

Oppgavetitlene er nå lagt ut på classfronter. Hege

2. mai 2006 12:25

Dere kan nå skrive dere på lister for veiledning. Alle med etternavn A-M går til Hege. Resten går til Sylvi. Veiledningen finner sted på kontorene våre i Harriet Holters Hus (rom 344 og rom 342). Listene henger på dørene. For ordens skyld: oppgaven skal innleveres tirsdag 30. mai.

25. apr. 2006 17:08